212. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
212
Speaker role
Norges forsvarsminister
Date

Nei, jeg tror ikke Trident Juncture fører til økt spenning. Det at man viser at man er i stand til å forsvare et medlemsland, vil ikke føre til økt spenning, det vil føre til stabilitet. Forsvarssamarbeid fører til avskrekking, som igjen fører til muligheter for dialog. Det er linjen vår.

Så til det med sivil kapasitet i utdanningen. Ja, det er et reelt problem, Kjenseth, som vi forsøker å løse på den måten at vi på visse felt har egne stipendiater der vi kan ta inn norske studenter for å sikre at vi har nasjonal kontroll på den type kapasiteter. Krypto er en del av de mer spesielle der.

Når det gjelder autonome våpen: Jeg mener at verden må jobbe med lovgivningen rundt denne typen kapasiteter. Vi har sett det med droner allerede, det har vært brukt, og vi har en del beskrivelser av problematikken med at det ikke er et menneske som holder på avtrekkeren. Jeg mener at internasjonal lovgivning må komme på plass, og jeg mener at Norden er godt i gang med å hjelpe til med det arbeidet, at vi gjør en god jobb med den delen.

Hva synes ministeren om brexit? Jeg mener at brexit ikke bør skje. Men jeg har ikke stemmerett i UK. Det vil helt åpenbart endre det sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske samarbeidet i Europa - all den tid EU prøver å løfte sitt arbeid. Jeg tror, og dette er min personlige spådom, at det nordisk-baltiske samarbeidet og det samarbeidet vi har gjennom Northern Group, som er det nordisk-baltiske pluss Polen, Nederland, Belgia, Tyskland og UK, blir viktigere. UK har nå signalisert at de gjerne vil jobbe mer gjennom den kanalen hvis de har problemer med å jobbe gjennom EU.

Jeg tror vi vil se mer regionalt samarbeid. Likevel tror jeg vi vil se et bedre sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Europa "all over". UK forlater jo ikke NATO, og NATO er en stor del av forsvarssamarbeidet i Europa. Men Northern Group tror jeg kommer til å bli viktig nå.