396. Michael Tetzschner (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
396
Speaker role
Præsidiet
Date

Før vi går fra hverandre, kjære meddelegater, vil jeg minne oss om at de viktige spørsmålene vi har diskutert her, i stor grad er forberedt, både med innspill fra Nordisk ministerråd og fremfor alt gjennom et godt hverdagsarbeid i våre fagkomiteer. Vi er villige, og vi bruker dette forumet til diskusjoner om reelle problemer for våre nordiske land, i en tid hvor vi også må sette på dagsordenen de truslene som våre demokratier står overfor. Det er et mer dystert bakteppe enn det vi har vært vant til i en etterkrigstid som stort sett bare har gitt oss fremgang, mer frihet og mer velferd. Det er ikke minst trusler internasjonalt som gjør at våre samfunn blir satt på prøve.

Men jeg må også tillate meg å si at vi heller ikke må glemme at noen problemer skaper vi helt på egenhånd. Heldigvis er vi fortsatt slik bestyrket at vi kan løse enda flere problemer hvis vi løser dem sammen. Vi bestemmer selv om vi roper ferdigtenkte standpunkter til hverandre, eller om vi lytter til hverandre med vilje til å diskutere felles løsninger på felles problemer.

Vi har jo hatt et punkt tidligere i dag som var fra helsesektoren, hvor vi er bekymret for antibiotikaresistens. La oss passe på at våre nasjonale arenaer ikke blir arenaer med argumentresistens. De som har den holdningen til andre og konkurrerende oppfatninger, vil kunne oppdage at de går glipp av virkeligheten, de går glipp av fakta, de går glipp av alternative perspektiver på å forstå verden. Dette kan man faktisk gjøre uten å oppgi sin egen politiske orientering, bare så det er sagt.

Når jeg sier dette, er det ikke fordi Nordisk råd i sin omgangsform trenger noen reprimande. Tvert imot, her er vi jo preget av at vi ikke skal påtvinge et mindretall flertallets vilje. Her lærer vi av hverandre, av de gode eksempler, av de inspirerende "best practice" fra hvert enkelt land, og det er en stor styrke for det nordiske samarbeidet.

Disse dagene har vi også sett hvilket forarbeid som vårt sekretariat har gjort, med rådssekretær Britt Bohlin i spissen. Jeg ville begått en unnlatelsessynd hvis jeg ikke i denne sammenheng også gjorde oppmerksom på at det er siste gang vi ser Dagfinn Høybråten blant oss som generalsekretær i Nordisk ministerråd, men vi håper jo å se ham ved senere anledninger, og første anledning blir da uke 44 neste år. Takk for ditt uopphørlige, intense og engasjerte arbeid for nordisk fellesskap, ikke bare i Ministerrådet, men også i den kontakten du har hatt til oss i Nordisk råd, Dagfinn. Takk!

Så vil jeg takke mine kolleger i presidiet, og særlig de av kollegene som også har hjulpet til med å administrere ordstyringen, selv om dette har vært en usedvanlig disiplinert forsamling.

Vi skal også takke for all den tekniske og annen bistand vi har fått under disse dagene her i Stortinget, som gjør at ting virkelig har glidd fint, og at alt har gått bra. Det er nettopp når det glir fint at ting fungerer uten at man tenker på det, så hjertelig takk også til Stortingets administrasjon og Stortingets mange hjelpere - ingen nevnt, men heller ingen glemt.

Så vil jeg si at de som har fulgt oss, de som har vært ansvarlig for sideeventer, og de som har snakket med oss, enten de har representert egne meninger eller organisasjoner, også har vært berikende for det fellesskapet vi har hatt i disse dagene.

Så skal det ikke sies mer herfra. Jeg takker for oppmerksomheten. Så skal vi heve møtet formelt, og det gjør jeg nå. Med dette klubbeslaget erklærer jeg den 70. sesjon i Nordisk råd for avsluttet.