Nordens välfärdscenter söker projektledare

Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet, söker en projektledare till vårt kontor i Stockholm. Vi är ett kunskaps- och samarbetsorgan med uppdrag att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Det gör vi genom att ta fram aktuell kunskap och sprida den till våra målgrupper, bland annat beslutsfattare, praktiker, forskare och intresseorganisationer.

Till arbetsuppgifterna hör att leda och initiera projekt, aktiviteter och nätverk inom det välfärdspolitiska området. Du jobbar ihop med andra projektledarkollegor och även tätt ihop med kommunikatörer.

Din profil
Vi söker en initiativrik och resultatinriktad projektledare, gärna med nordisk erfarenhet. Det är en fördel om du har en bakgrund från en politiskt styrd organisation och har arbetat tvärsektoriellt inom välfärdspolitikens område. Vi söker dig som har god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos olika myndigheter/organisationer då alla våra projekt drivs i samarbete med andra aktörer i de nordiska länderna. Du har en akademisk utbildning och erfarenhet från projektledning med budgetansvar. Du har lätt att samarbeta och är bra på att förmedla ditt budskap både muntligt och skriftligt på ett av de skandinaviska språken samt gärna på engelska. Till den här tjänsten ser vi gärna sökanden från något annat nordiskt land än Sverige.

Uppgifter
  • Leda relevanta nordiska nätverk och projekt
  • Utforma projektförslag tillsammans med nationella aktörer och experter
  • Arrangera nordiska expertmöten och seminarier vid behov
  • Utveckla kunskapen på något av Nordens välfärdscenters verksamhetsområden

Det ingår resor i tjänsten, framförallt inom de nordiska länderna.

Sista ansökningsdatum: 21 januari

Tillträde: Enligt överenskommelse

Villkor: Lön efter avtal. Anställningen avser heltid vid kontoret i Stockholm. Du anställs på ett fyraårigt nordiskt kontrakt, med möjlighet till förlängning i max fyra år till.

Statsanställda i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordens välfärdscenter. Medarbetare som rekryteras från annat land än Sverige har rätt till kompensation i samband med etablering, samt till flyttkostnader. I övrigt tillämpar NVC samma regler som statligt anställda i Sverige. Vi eftersträvar en jämn balans vad gäller ålder, kön och har som ambition att ha personal från andra nordiska länder.

Om oss
Nordens välfärdscenters arbete syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet, tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer inom det välfärdspolitiska fältet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och även med Färöarna, Grönland och Åland. Sammanlagt är vi cirka 25 anställda och vårt huvudkontor ligger i Stockholm, med en avdelning i Helsingfors.

Se www.nordicwelfare.org för mer information.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
 

Information

Titel

Projektledare

Organisation

Nordens välfärdscenter

Stad

Stockholm

Ansökningens sista datum

2019-01-21 23:59

Kontaktpersoner

Frågor om anställningen kan ställas till direktör Eva Franzén +46 768935726, eva.franzen@nordicwelfare.org eller facklig företrädare Joakim K E Johansson +46 733133026, joakim.johansson@nordicwelfare.org.