The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Dobbelt statsborgerskab for danskere i Sverige

Dobbelt statsborgerskab for danskere i Sverige
Er du dansker og bor i Sverige? Sådan bliver du dobbelt statsborger.

Fra den 1. september 2015 kan du ansøge om svensk statsborgerskab og stadig beholde dit danske statsborgerskab. Du får altså et dobbelt statsborgerskab.

Hvordan gør jeg?

Du kan blive svensk statsborger på to måder. Du kan enten kontakte Länsstyrelsen i det landsting eller den region, hvor du bor i Sverige og indgive en erklæring om at blive svensk statsborger. Eller også kan du ansøge om at blive svensk statsborger hos Migrationsverket.

Hvilke forudsætninger skal være opfyldte for at jeg kan blive svensk statsborger?

Det er Länsstyrelsen der behandler erklæringer om at blive svensk statsborger. Hvis du indgiver en erklæring (anmälan) om at blive svensk statsborger,

skal du være fyldt 18 år når du meddeler länsstyrelsen om dit ønske om at blive svensk statsborger.

skal du have boet i Sverige i mindst fem år tilbage regnet fra den dag du meddeler länsstyrelsen om dit ønske om at blive svensk statsborger.

må du ikke være blevet dømt til fængsel eller lignende under de fem år (der findes undtagelser for personer som er fyldt 18 men endnu ikke 20 år).

Det er Migrationsverket der behandler ansøgninger om at blive svensk statsborger. Hvis du ansøger om at blive svensk statsborger,

  • skal du kunne styrke din identitet.
  • skal du være fyldt 18 år.
  • skal du have været bosat i Sverige i mindst to år.
  • skal du have opført dig ordentligt.
Hvordan bliver mit barn svensk statsborger?

Er du forælder eller formynder til et barn, kan du indgive en erklæring til länsstyrelsen om at barnet skal blive svensk statsborger.

Hvis begge forældre/formyndere indgiver en erklæring om at blive svensk statsborger hos länsstyrelsen eller ansøger om at blive svensk statsborger hos Migrationsveket, bliver deres ugifte børn under 18 år automatisk svenske statsborgere.

Hvis den ene af forældrene/formynderne ansøger om eller indgiver en erklæring om at blive svensk statsborger, bliver dennes ugifte børn under 18 år svensk statsborger hvis:

forælderen/formynderen har eneforældremyndighed.

forældrene/formynderne har fælles forældremyndighed og den anden forælder er svensk statsborger.

Hvilke dokumenter skal jeg anvende når jeg vil blive svensk statsborger og hvad koster det?

Hvis du vælger at indgive erklæring (anmälan) om at blive svensk statsborger, skal du indsende en blanket om dette til din länsstyrelse. Du skal betale en afgift for at indsende en erklæring om statsborgerskab på SEK 475 for voksne og SEK 175 for unge mellem 18-20 år. Afgiften skal indbetales til länstyrelsen i det län/den region hvor du bor. Der er ingen afgift for børn under 18 år der indgår i forældrenes/formyndernes erklæring.

Derudover skal du medsende et personbevis for dig og dine børn der bor i Sverige. Dette personbevis kaldes for "Ansökan om svenskt medborgarskap" og må ikke være ældre end to måneder.

Hvis du i stedet vil ansøge om at blive svensk statsborger, kan du ansøge om svensk statsborgerskab via webben eller ved at indsende en blanket til Migrationsverket. Det koster SEK 1.500 at ansøge om at blive svensk statsborger.

Hvad gør jeg hvis jeg tidligere har været dansk statsborger og vil blive det igen?

Hvis du tidligere var dansk statsborger, men mistede dit danske statsborgerskab fordi du blev svensk statsborger, kan du indgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis du opfylder de angivne betingelser, bliver du dansk statsborger igen. Du kan indgive en erklæring i perioden 1. september 2015 til den 31. august 2020.

Denne overgangsordning omfatter også danske statsborgere, der er født i Sverige. Du skal dog være opmærksom på at du kan miste dit danske statsborgerskab hvis du ikke har haft bopæl eller ophold i Danmark inden du er fyldt 22 år – og derfor ikke har haft en ”fornøden tilknytning” til Danmark. Du kan ikke generhverve dit danske statsborgerskab ved erklæring hvis du har mistet det fordi du ikke har haft en sådan tilknytning til Danmark.

Udlændinge- og Integrationsministeriet tager et administrationsgebyr for at behandle din erklæring om dansk statsborgerskab.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden is the information service of the Nordic Council of Ministers. Here you can find info and tips if you wish to move, work, study, seek support or start a business in the Nordic region.