The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kommunikationsstrategi 2019–21

Information

Publish date
Abstract
Denna kommunikationsstrategi ersätter den tidigare strategin som har varit i kraft under perioden 2015–2018, och den skall fungera som en ledstjärna och ett ramverk för alla dem som jobbar inom Nordiska ministerrådets kommunikationsnätverk.
Publication number
US2018:440