The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Kontrakt om udførelsen af en Nordisk analyse om unges rolle i omstillingen til et bæredygtigt forbrug

11.03.19 | Funding opportunities
Opgaven der sættes i udbud gælder udførelsen af en Nordisk analyse omkring unges rolle som drivkraft i omstillingen til et bæredygtigt forbrug. Analysen forventes lanceret som et kort ”think-piece” med tilhørende korte videoer til High-Level Political Forum i New York City i juli 2019, samt anvendes som en del af kommunikationsindsatsen under Generation 2030-programmet.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Mon, 01/04/2019 - 11:55 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Med programmet ”Generation 2030” vil Nordisk Ministerråd (NMR) styrke indsatsen omkring Bæredygtigt forbrug og produktion og løfte det op til politisk diskussion i Norden, både i den generelle samfundsdebat og blandt nordiske politikere, for derved at accelerere opnåelsen af bæredygtigt forbrug og produktion i Norden. Deruodver har programmet, som navnet antyder, et stærkt fokus på aktiv involvering af unge som aktører for forandring.

Contact information