The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Program for kultur

Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2019

Information

Publish date
Abstract
Overskriften for det islandske formandskab i 2019 er inspireret af Hávamál, den cirka tusind år gamle eddadigtning. Denne fælles kulturarv indeholder en dybsindig vejledning til et ærbart liv og et godt forhold mellem menne- sker. Digtene i Hávamál fortæller os, at der altid findes en kort vej –  genvej – til en god ven. Således ligger der genveje mellem de nordiske lande.Formandskabsprogrammet tager udgangspunkt i Nordisk Ministerråds tværsektorielle strategier om ligestilling, børn og unge, og bæredygtig  udvikling. FN's verdensmål er en integreret del i hele formandskabsprogrammet.Den teknologiske revolution har skabt uendelige muligheder. Denne udvikling opfordrer også til presserende udfordringer som store ændringer i kommunikation og sprogbrug, specielt hos børne og unge. Dette kræver  en revurdering af nordisk sprogsamarbejde. Under det arbejde må der tages højde for de unges synspunkter. MR-U har hovedansvaret for sprogsamarbejdet men MR-K har sektoransvar.
Publication number
2019:726