Nordisk kraftsamling mot skolavhopp

Slutsatser från rundsbordsamtal i Oslo 2018

Information

Publish date
Abstract
Avhopp från gymnasiet och vidaregående utbildning är en utmaning för hela Norden. Mellan 20 och 30 procent hoppar av skolan innan de har fullföljt sin utbildning. Utmaningen med att minska skolavhopp är ännu större när det gäller yrkesförberedande utbildningar. Ungdomar som hoppar av skolan i förtid tenderar att få stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden och utskottet för kunskap och kultur i Norden bjöd in till ett rundabordssamtal om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Stortinget i Oslo den 7 december 2018.
Publication number
2019:413