The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ramkontrakt för Gränshinderrådets sekretariat Nordiska ministerrådet

07.06.19 | Funding opportunities
Gränshinderrådet sekretariat har sedan starten 2014, i syfte att vidareutveckla och professionalisera Gränshinderrådets arbete samt avlasta i situationer av hög arbetsbelastning inhandlat extern konsultation. Med tidigare års erfarenheter av uppdrag och tidsestimering önskar sekretariatet gå i utbud med ett ramkontrakt som kan bidra med detta.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Thu, 27/06/2019 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Norway
Sweden
Iceland

Uppgifterna innefattar bland annat att vara sekretariatet behjälplig vid hög arbetsbelastning, behjälplig vid strategisk utveckling av Gränshinderrådets uppdrag utifrån mandat och handlingsplan samt förberedelser av Gränshinderrådets möten, kickoffmöten, sommarmöten etc. samt till sekretariatets möten med de nordiska informationstjänster samt vid en årlig lösningsorienterad workshop. Sökande ska vara beredda att gripa an arbetsuppgifter på mycket kort varsel.

Contact information