The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Kontrakt om kartlegging av strategier, tiltak og metoder og formidling av disse på området forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

25.10.19 | Funding opportunities
Forebyggelse av negativ sosial kontroll og bekjempelse av ærerelatert/hedersrelatert vold er utfordringer som det arbeides med i de nordiske land, men innretningen og størrelsen på satsingen er ulik.

Målet med oppdraget, som med dette settes ut på anbud, er å få et felles kunnskapsgrunnlag om innsatsen i de nordiske landene som utgangspunkt for å dele erfaringer og resultater, og utforske muligheter for videre samarbeid.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Fri, 22/11/2019 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Finland
Faroe Islands
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Contact information