18. Martin Kolberg (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
18
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Ærede president.

I likhet med våre gode statsministre vil jeg si at vi har gode forutsetninger for å klare disse utfordringene som vi nå står overfor. I tillegg til at jeg selvsagt slutter meg til det som er sagt om den nordiske modellen, vil jeg framheve demokratiets kraft. Demokratiet er forutsetningen for at vi skal klare dette, og i Norden er det heldigvis sånn at vi fortsatt er i den situasjonen at politikkens autoritet i befolkningen er så stor at vi kan klare disse utfordringene.

Men jeg vil knytte noen forutsetninger til det. Den viktigste forutsetningen jeg vil framheve, er at vi må stoppe ulikhetsutviklingen i de nordiske land. Den må stoppes. De ulikhetsutviklingene vi har sett, må vi reversere, fordi disse ulikhetsutviklingene er av en slik karakter at de nettopp kan undergrave politikkens autoritet og demokratiets kraft. Jeg sier det slik at de etablerte politikere – som vi jo er, som fremste representanter for demokratiet i Norden – må akseptere og respektere det folkelige engasjementet og de folkelige organisasjonenes kamp for en ny utvikling i våre samfunn.

Det er ikke noen grunn til å si det som en replikk til våre gode statsministre, for ingen har gitt uttrykk for det her, men jeg kjenner den debatten i det alminnelige ordskiftet, og det er nødvendig å gjøre en slik markering. Derfor sier jeg det er Nordisk råds oppgave å isolere og avvise alle klimafornekterne.

Så til slutt, om fagbevegelsen: Vi kommer ikke til å klare dette uten en sterk og kraftig fagbevegelse. Fagbevegelsen har i hele Nordens moderne historie vært den som har gått foran og stått for de viktige omstillingene. De har ofte tatt det som på norsk kalles for støyten. Derfor er det viktig for meg å høre om statsministerne – hvis noen føler seg kallet til å svare på dette – er enig i at det er politikkens oppgave å beskytte fagbevegelsen og gjøre fagbevegelsen sterk for at vi skal greie disse omstillingsoppgavene.