224. Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
224
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Denna gång tänker jag tala som företrädare för min egen partigruppering.

Nu har vi pratat utrikespolitik en ganska lång stund. Det är intressant att få har nämnt den stora elefanten, eller låt mig säga draken, i rummet: Folkrepubliken Kina.

Jag beskrev som presidieföreträdare det område vi har, nämligen arktiska Östersjön. Man kan enkelt förklara det på det sättet att det militära hotet i vårt närområdet är Ryska federationen, det land som är ansvarigt för den illegala annekteringen av Krim, som bedriver strider i östra Ukraina och som har gått in Georgien. Men det ekonomiska och teknologiska hotet i vår del av världen står Folkrepubliken Kina för. Jag tror därför att vi behöver se båda och nyansera diskussionen men också förstå den typ av hot, problem och utmaningar som båda dessa länder innebär.

Som jag nämnde som presidieledamot och som jag nu kan kommentera som partiledamot måste vi verkligen förstå vidden av att om vi lämnar tomrum kommer dessa att fyllas av andra, och då är det just dessa två aktörer. Detta gör att vi behöver ha ett starkt försvar och stärka det försvarspolitiska samarbetet, men det kräver också att vi stärker det gemensamma samarbetet kring diplomati och utrikesfrågor för att hantera Ryssland och Kina. Vi måste även inse att hotbilden finns på områden som cyberhot, desinformation och energileveranser. Detta menar jag att en klok utrikespolitik också tar sig an.

Mitt bidrag för min partigrupp är att påpeka att vi oftast brukar understryka det hot som Ryssland utgör militärt. Låt oss även se det hot som Kina utgör teknologiskt och ekonomiskt.