366. Rebecka Le Moine (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
366
Speaker role
Udvalget for Holdbart Nordens talsperson
Date

Fru president! Klimatförändringarna förvärras av nästan alla moderna industrier, och byggbranschen står för nästan 15 procent av alla utsläpp. Betong- och cementindustrier är utsläppstunga industrier. Ändå fortsätter normen för byggandet att vara att använda just dessa material. Det är även en norm att låta byggavfall gå direkt till deponier i en nästan linjär process som på sikt innebär en återvändsgränd.

I Norden kommer den största mängden avfall från byggprocessen. 20-30 procent av allt avfall i EU består av just byggavfall. Det är så klart inte hållbart. Men som prognosen ser ut kommer detta ohållbara byggande att fördubblas till 2050.

Fru president! Vi har inte råd att fortsätta business as usual. Vi i Norden måste ställa om och leda med gott exempel. För att lyckas med det måste vi hitta nya sätt att leva, bo och bygga. Vi arbetar redan i Norden med att utveckla gemensamma byggstandarder. Men i Hållbart Norden anser vi att vi bör vara mer ambitiösa än så. Vi måste främja en klimatsmart och hållbar byggbransch. Vi behöver därför ekonomiska incitament, reglering och en grundläggande förändring i byggbranschens inställning och kultur. Att övergå från cement till trä kan vara ett steg på vägen, men det löser inte alla problem. Det vi bygger ska byggas för framtiden med en ambition att kunna hålla i hundratals år. Vi måste ställa om från detta linjära tänk. Hus ska inte skyfflas till deponier. Därför föreslår vi att vi utvecklar ekonomiska incitament för bättre material, att vi kartlägger bygg- och rivningsavfall i Norden och att vi satsar på kunskapsspridning.