401. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
401
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Date

Nordisk grønt venstre støtter også dette forslaget og rekommandasjonene fra utvalget. Vi står nå i en situasjon hvor vi er nødt til å halvere utslippene i hele verden på ti år, hvis vi skal nå klimamålene vi har satt oss, og unngå katastrofale og irreversible klimaendringer. Da er vi nødt til å lete med lupe etter alle mulige måter å kutte utslipp på.

Det er klart et visst potensial i å se på alternative drivstoff for fly. Det bør vi jobbe med. Ruth Grung nevnte elfly. Jeg har selv flydd et sånt elfly i Norge. Det er en skjellsettende opplevelse, skal jeg si dere. Det er interessant. Det er klart at det skjer ting her, men jeg vil også advare om at den teknologiske utviklingen vi ser per dags dato når det gjelder nullutslippsdrivstoff i fly, ikke er rask nok for å nå de utslippsmålene vi har satt oss. Det er den ikke – i hvert fall ikke når det samtidig er sånn at nordmenn flyr fire ganger mer innenriks enn resten av Europa, samtidig som at 12,5 prosent av alle Norges utslipp kommer fra nettopp fly. Her er vi nødt til å tenke flere tanker samtidig.

Hvis vi skal senke utslippene fra fly, er det også behov for å fly mindre. Det vil Nordisk grønt venstre bemerke fra denne talerstolen. Klimavennlige alternativer som tog og andre muligheter må fortsatt være med når vi skal lage et bærekraftig transportsystem internt i våre land og på tvers av våre land, for vi kan ikke sitte og vente på en teknologisk utvikling som er høyst usikker per dags dato.