423. Linda Ylivainio (Replik)

President! Tack, Christian Juhl!

Sanningen är den, kära vänner, att vi har problem med att vissa nordiska institutioner har 70 mål medan andra har 3. Långt ifrån alla nordiska institutioner har koherenta, tydliga, mätbara och relevanta mål och mått. Vi har kort och gott ingen susning om och ingen samlad bild av hur mycket pang för pengarna vi eller Nordiska ministerrådet får eller om institutionernas verksamheter styr mot Nordiska ministerrådets fromma och välmenande förhoppningar.

Vi är inte mycket bättre själva här i Nordiska rådet. Vissa av våra utskott drar över sin budget år efter år utan att ens behöva ansöka om eller anmäla detta till presidiet. De rullar underskott år efter år. Vi har heller ingen automatisk pris- och löneomräkningsmekanism i Nordiska rådets eller Nordiska ministerrådets budget. I stället tar vi ifrån tårna och skjuter från höften i våra ansökningar och budgetunderlag till de nationella parlamenten.

Därför, Christian Juhl, ser jag fram emot att tillsammans med NGV och varenda partigrupp i Nordiska rådet fortsätta det gigantiska arbete vi har framför oss för att leverera nordisk nytta.