The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Strategier og metoder for implementering av sirkulær økonomi i byggevirksomheter i Norden - kartlegging av gode eksempler og hindringer.

21.11.19 | Funding opportunities
Prosjektet skal kartlegge gode eksempler på, og hindringer som bremser, implementering av strategier for sirkulær økonomi innen bygg- og renoveringsvirksomheter i Norden. Prosjektet har særskilt fokus på prosjektspesifikke metoder for implementering av strategier for ressurseffektivitet (inkl. klimanøytralitet), forebygging av avfall, gjenbruk og gjenvinning av materialer fra et sirkulært økonomiperspektiv, og metoder for dokumentasjon og klassifisering av byggemateriell og byggavfall.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Thu, 05/12/2019 - 12:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.no: