Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin

Tanskan puheenjohtajakausi 2020 Liite

Information

Publish date
Abstract
Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Jotta tämä toteutuisi, vihreään talouteen siirtymistä on edistettävä kaikkialla Pohjolassa. Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat ovat olleet avainasemassa uusiutuvan energian integroinnissa sähköjärjestelmiin. Puheenjohtajakaudellaan Tanska pyrkii muuntamaan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ulkopuolella olevien alueiden vihreään talouteen siirtymisen pohjoismaiseksi vahvuudeksi.
Publication number
2019:750