The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Presidieforslag om regjeringsbehandling av Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet