The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Kontrakt om Midtvejsevaluering af nordisk samarbejdsprogram for erhvervs – og innovationspolitik 2018-21

17.03.20 | Funding opportunities
Formålet med evalueringen er, at lære af indsatser under det nuværende samarbejdsprogram for nordisk erhvervs- og innovationspolitik 2018-21 for at kunne forbedre og støtte op om det kommende samarbejdsarbejdsprogram samt kommende projekter mv. under erhvervssektorens indspil til de tre tværsektorielle handlingsplaner for Nordisk ministerråds nye vision 2030.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Fri, 24/04/2020 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Greenland
Norway
Sweden

Handlingsplanerne vil modtage indspil fra alle ministerråd og sektorer og forventes vedtaget af samarbejdsministrene i september 2020 mm.

Contact information