The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om analys kring Uppnåendet av en socialt hållbar grön omställning i Norden

17.03.20 | Funding opportunities
Uppdraget innebär att ta fram en analys kring uppnåendet av en socialt hållbar grön omställning i Norden. Denna analys ska ta utgångspunkt i Agenda 2030:s grundprincip om att säkerställa att ingen lämnas utanför. Analysen ska fungera som underlag för Nordiska ministerrådets framåtriktade insatser kring socialt hållbar grön omställning i Norden.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Thu, 16/04/2020 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Contact information