The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Best anvendelig teknikk (BAT) innen ytterbehandlingsindustrien

01.04.20 | Funding opportunities
Prosjektet skal bidra med informasjon og kunnskap om miljøspørsmål innen virksomheter som overflatebehandler metaller og plastmaterialer, og som kan brukes som innspill fra Norden til BREF-prosessen for samme bransje.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Thu, 30/04/2020 - 12:00 PM
Financial framework
450 000 DKK
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Prosjektet er et nordisk prosjekt og skal beskrive de beste tilgjengelige teknikker (BAT) med henblikk på å begrense forurensning og andre negative påvirkninger på miljøet fra overflatebehandlingsvirksomheter omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) vedlegg I punkt 2.6 Overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess når behandlingsbadene har et volum på over 30 m³.

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.

Contact information