The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om analys av den nordiska miljömärkningen Svanen med fokus på dess organisatoriska förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden

20.05.20 | Funding opportunities
Syftet är att analysera om Svanens organisation är utformad så att den snabbt, strategiskt och flexibelt kan möta förändringar på marknader och hos kunderna. Fokus i analysen ska vara organisationens förmåga att långsiktigt kunna hantera gemensamma verktyg och processer.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Mon, 22/06/2020 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Finland

Utgångspunkten för analysen är den nuvarande organisationen med dess nordiska koordinering och nationella beslutsfattande samt den pågående digitaliseringen av Svanen.