The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Kontrakt om analyse av utvikling og respons i de nordiske arbeidsmarkeder som følge av Covid-19 pandemien

04.06.20 | Funding opportunities
Covid-19 pandemien førte til smittebegrensningstiltak i alle de nordiske land. Tiltakene har variert noe fra land til land, og flere land brukte tiltak for å legge restriksjoner på eller begrense samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser, næringer, skoler, landegrenser og geografiske områder.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Tue, 07/07/2020 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Prosjektet skal gi nordisk nytte gjennom analyse og kartlegging av hvordan landenes tiltak har virket for å begrense arbeidsledighet, oppsigelser, og virket for å bidra til tilbakevendig til et arbeidsmarked slik det var før pandemien.

Contact information