The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Kontrakt om evaluering af integrationsprogram

07.09.20 | Funding opportunities
De nordiske lande modtog mange flygtninge i 2015. Som følge heraf etableredes der et samarbejdsprogram for integrering af flygtninge og indvandrere i 2016 i regi af Nordisk Ministerråd.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Fri, 16/10/2020 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Det overordnede formål med programmet at er understøtte videns- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande om integration. Samarbejdsprogrammet løber indtil udgangen af 2024, og der ønskes nu en midtvejsevaluering af udkommet af programmet

Contact information