Regnskaps- og administrasjonsstillinger

 
Fellesadministrasjonen for de tre nordiske organisasjonene i Oslo søker 2 drevne kollegaer for å videreutvikle vår administrasjon. NordForsk, Nordisk Energiforskning og Nordic Innovation er tre av 12 organisasjoner under Nordisk ministerråd i København. Vi er samlokalisert sentralt i Oslo. Vårt oppdrag er å fremme forsking og innovasjon i Norden gjennom finansiering av nordiske samarbeidsprosjekter. Hos oss vil du få 60 hyggelige kollegaer fra hele Norden.
Mer informasjon finner du på våre nettsider: www.nordicenergy.org - www.nordforsk.org - nordicinnovation.org

Regnskaps- og administrasjonskonsulent/rådgiver

Hovedoppgaver:
 
 • Behandling av fakturaer
 • Utfakturering
 • Regnskap
 • Inn- og utbetalinger/purringer
 • Bistå innen lønnsutbetalinger og reiserefusjoner
 • Bistand ved utvikling av administrative prosesser, rutiner og saksbehandling
 • Kontraktsarbeid og kontraktsoppfølging
 • Øvrige oppgaver i avdelingen


Kvalifikasjoner
 
 • Relevant utdanning innenfor regnskap og/eller administrasjon. Realkompetanse kan erstatte formell utdanning
 • God regnskapsforståelse og -kunnskap
 • Gode IT- og systemkunnskaper
 • Kjennskap til saksbehandlingssystemer vil være en fordel
 • Minimum to års erfaring fra relevant arbeid


Personlige egenskaper

Vi søker en person som er strukturert og nøyaktig. Oppgavene krever at du har analytiske evner og at du kan jobbe selvstendig og målrettet. Du skal være serviceinnstilt med god forståelse for roller og prosesser.
Du bør ha god formuleringsevne både skriftlig og muntlig på minst ett skandinavisk språk (dansk, norsk eller svensk), i tillegg til engelsk.
Erfaring fra arbeid i statsforvaltningen, innovasjonsfinansiering eller forskningsadministrasjon tillegges vekt.


Administrasjonskonsulent

Hovedoppgaver:
 
 • Bemanne sentralbord, innkjøp av rekvisita, ta imot gjester og pakker
 • Møtebookinger og bistand ved arrangementer
 • Kundekontakt mot eksterne leverandører,
 • Være superbruker på enkelte av våre IT-løsninger
 • Øvrige oppgaver i avdelingen


Kvalifikasjoner
 
 • Minst tre års relevant erfaring innenfor lignende stilling
 • Serviceorientert og vant til å håndtere mange oppgaver samtidig


Personlige egenskaper


Vi søker deg som er serviceinnstilt, utadvendt og med gode kommunikasjonsevner. Du kommer til en dynamisk arbeidsplass med plass til egne initiativer, samtidig som den daglige rutine skal fungere. Vi søker en person som ofte vil jobbe sammen med andre, men må være i stand til å arbeide selvstendig. Du har en god evne til å løse problemer og utfordringer på egenhånd.
Du bør ha god formuleringsevne både skriftlig og muntlig på minst ett skandinavisk språk (dansk, norsk eller svensk), i tillegg til engelsk.


Hva vi tilbyr:
 
 • Utfordrende stillinger i et hyggelig sosialt miljø
 • Stillinger i et kompetent og godt fagmiljø med gode muligheter for innflytelse
 • Engasjerte, imøtekommende og motiverte kolleger fra alle de nordiske landene, som arbeider i team
 • Lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse, gode velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid


De ledige stillingene er en åremålstilsettinger for fire år med mulighet for forlengelse inntil fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i det nordiske samarbeidet. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet.

Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal vår stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil vi etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene.

Regnskaps- og administrasjonskonsulent/rådgiver vil være formelt ansatt i Nordisk energiforskning og stillingen som Administrasjonskonsulent vil høre under NordForsk.

Arbeidssted er Oslo. Tiltredelse etter avtale.

 

Information

Tittel

Regnskaps- og administrasjonsstillinger

Organisasjon

NordForsk

By

Oslo

Søknadsfrist

30.09.2020 23:59