The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om Utgångslägesrapport för Vår Vision 2030

24.09.20 | Funding opportunities
Nordiska ministerrådet utlyser ett uppdrag om att ta fram en ’utgångslägesrapport för Vår Vision 2030’. Vår Vision 2030, dvs. de nordiska statsministrarnas vision för det nordiska samarbetet, är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Wed, 28/10/2020 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Greenland

Utgångslägesrapporten ska ge information om vad utgångspunkten är för de nordiska ländernas strävan mot att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Konkret innebär uppdraget att analysera statusen för samtliga nordiska indikatorer för Vår Vision 2030 samt därigenom beskriva utgångsläget för uppnåendet av visionen i sin helhet och de tre strategiska prioriteringarna (dvs. ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden, och ett socialt hållbart Norden).