The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Kontrakt om Analyse af barrierer og anbefalinger for et mere integreret marked for byggeri i Norden’

28.09.20 | Funding opportunities
Flere af Nordisk Ministerråds sektorer (fagministerråd), Grænsehindringsrådet og Nordisk Råd arbejder for at fremme et mere integreret marked for byggeri, så byggevirksomheder, rådgivere, arbejdstagere, bygherrer m.fl. nemmere og med lavere omkostninger kan agere i hele den nordiske region.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Mon, 02/11/2020 - 11:40 AM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Norway
Sweden

Analysen skal give ’styregruppen for harmonisering af byggeregler i Norden for et mere integreret marked for byggeri’ og bygge- og boligministrene en god oversigt og et godt beslutningsgrundlag, ift. hvilke initiativer som bør igangsættes på nordisk niveaufor at understøtte et mere integreret marked for byggeri i Norden.

Contact information