kommunikasjonsrådgiver - Norden i Fokus

Er du nordist og rå på kommunikasjon? Vil du jobbe med Norden i Fokus?
Norden i Fokus er et kommunikasjonsprosjekt under Nordisk ministerråds sekretariat, og har medarbeidere stasjonert i alle de nordiske hovedstedene. I Norge er Norden i Fokus-medarbeideren ansatt hos Nordic Innovation i Oslo.

Vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver for arbeidet med Norden i Fokus i Norge.

Målsetningen til Norden i Fokus er å synliggjøre det offisielle nordiske samarbeidets visjoner og programmer i alle de nordiske landene. Gjennom seminarer, store og små arrangementer og digitale kampanjer bidrar Norden i Fokus til å påvirke dagsorden i hvert enkelt land. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Nordisk ministerråd i København skal Norden i Fokus fange opp og delta i den nasjonale debatten med nordisk vinkling. De primære målgruppene til Norden i Fokus er medier, opinionsdannere, politikere, embetsmenn, næringslivsrepresentanter og øvrige aktører i sivilsamfunnet.

Som kommunikasjonsrådgiver i Norden i Fokus er du en del av et team bestående av kolleger i alle de fem nordiske hovedstedene som planlegger og gjennomfører rundt 70 arrangementer hvert år. Noen prosjekter vil du ha selvstendig ansvar før, mens andre gjennomfører du i samarbeid med ditt nordiske team.

Nordic Innovation har som mål å gjøre Norden til en foregangsregion for bærekraftig vekst og arbeider for å promotere entreprenørskap, innovasjon og økt konkurransekraft hos nordiske bedrifter.


Dine arbeidsoppgaver består blant annet av:
 
  • Å arrangere nordiske seminarer og arrangementer, både fysiske og digitale, med fokus på nordisk politikk og samfunnsutvikling.
  • Aktivt overvåke samfunnsutviklingen og politikk i Norge og Norden.
  • Synliggjøre visjoner og programmer som er en del av det nordiske samarbeidet.

Som kommunikasjonsrådgiver i Nordisk ministerråd forventes det at du:
 
  • Har utmerket nettverk innenfor politikken, samfunnet, kultur og media i Norge og Norden øvrig, samt være god til å danne nye nettverk.
  • Er god organisator.
  • Er kreativ, nytenkende og flink på digitale løsninger, samt aktiv på sosiale medier.
  • Har gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk og skal kunne utrykke deg utmerket både i tale og skrift.
  • Har relevant utdanning innenfor journalistikk, media, samfunnsvitenskap eller tilsvarende relevant utdanning.
  • Minst fem års arbeidslivserfaring fra kommunikasjonsarbeid.

Som person er du utadvendt, nøye, fleksibel og trives med å arbeide selvstendig med selvstendig ansvar.

Vi tilbyr deg

En fireårskontrakt i henhold til Nordiska ministerrådets regler, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år Du vil få et interessant og selvstendig arbeid i et spennende internasjonalt miljø.
Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i nordiske organisasjoner. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Arbeidssted er Oslo.
 

Information

Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

By

Oslo

Søknadsfrist

08.11.2020 23:59

Kontaktpersoner

Nordisk ministerråds kommunikasjonssjef Mary Gestrin på mage@norden.org
Nordic Innovations kommunikasjonssjef Lena Henriksson på + 47 91138654 eller L.Henriksson@nordicinnovation.org