The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Kontrakt om Bærekraftig forbruk i Norden

18.11.20 | Funding opportunities
Oppdraget innebærer å utføre og publisere en analyse om av effektene av nordisk forbruk i Norden og globalt, samt forslag til tiltak for å oppnå bærekraftig forbruk i Norden, og å arrangere et kunnskapsdelingsarrangement for å presentere resultatene.

Analysen og etterfølgende kunnskapsdeling er forventet å fungere som grunnlag for den videre utviklingen av Nordisk ministerråds fremadrettede satsning på temaet bærekraftig livsstil.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Mon, 18/01/2021 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Norway
Sweden
Iceland