The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

MIDLER TIL NORDISKE PROJEKTER i 2021 - NORDISK ARBEJDSMILJØUDVALG

19.11.20 | Funding opportunities
Arbejdsmiljøutvalget bevilger projektmidler til nordiske projekter for år 2021.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Mon, 15/02/2021 - 12:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Nordisk arbejdsmiljøudvalg har til opgave at bidrage til gennomførelsen af samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet 2018-2021 i Nordisk Ministerråd.

Arbejdsmiljøutvalget bevilger projektmidler til nordiske projekter for år 2021.

 

Samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet trækker de overordnede mål og retningslinjer op for arbejdsmiljøudvalget. På arbejdsmiljøområdet er målene at styrke et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, modvirke uacceptable arbejdsforhold, «social dumping» og diskrimination, synliggøre god ledelse og aktiv medarbejderindflydelse, samt styrke en bæredygtig anvendelse af den enkelte arbejdstagers ressourcer.

 

Målet er desuden at videreudvikle arbejdsmiljøstrategier og kundskaber af relevans for tilsynsvirksomheden, herunder at sammenligne og bidrage til udvikling av arbejdsmiljø- og tilsynsstrategier, særlig overfor de mest udsatte områder og yrker, så tilsynsmyndighederne kan rette tilsynet mod de områder og yrker, hvor behovet og effekten af tilsyn er størst. Også identificering af indikatorer for at måle effekten af tilsynet efterstræbes.

 

Arbejdsmiljøudvalget søger forskning som fremskaffer information og praktiske rekommandationer og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan anvende for at kunne håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer.

 

Udvalget vil prioritere projekter som faller inden for

  1. Vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier och tillsynsvirksomhet Att bidra till vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier, kunskap och virkemidler av för bättre arbetsmiljö på arbetsplatser, speciellt ang den psykosociala arbetsmiljön med hänsyn till jämställdhet mellan män och kvinnor, äldre och yngre.   
  2. Systematiskt arbetsmiljöarbete på framtidens arbetsplatser Betydande förändringar har ägd rum på arbetsmarknaden som har blivit mer komplex, bla multinationell med kortsiktiga anställningar, inhyrda arbetstagare, förändrade arbetsformer och åldersstruktur. Dessa ändringar kan vara en utmaning för arbetsplatserna och nya arbetssätt kan behövas för att uppnå ett välfungerande och målinriktat arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna och en god arbetsmiljö för alla, både psykiskt och fysiskt.  
  3. Arbejdsmiljø og fremtidens arbejde ​​​​​​​Området skal ses i tæt sammenhæng med det igangværende nordiske projekt ’Fremtidens arbejdsliv – muligheder og udfordringer’ som afsluttes i 2020. En af fremtidens udfordringer/muligheder er digitalisering og udvalget efterlyser bidrag til øget viden om digitaliseringens betydning for arbejdsmiljøet, herunder anvendelsen af ’kunstig intelligens’. Udviklingen i informationsteknologen og den stigende anvendelse af nye devices har betydet at visse arbejdsprocesser forsvinder og nye arbejdsformer uafhængige af rum og tid opstår. Disse ændringer øger fleksibiliteten i arbejdet, som både kan have positive konsekvenser, men som også kan medføre stress og uklare grænser mellem arbejde og fritid.

 

Arbejdet i fremtiden indebærer nye måder og nye metoder i organiseringen af arbejdet. Dette har uundgåeligt ført til komplekse relationer mellem arbejdsgivere og arbejdstagere samt en øget tendens til individuelle kontrakter og som følge deraf en individualisering af arbejdsmiljøet risici. Der kan konstateres en betydelig øgning i skadelige fænomener som social dumping, sort arbejde, og arbejdsrelateret kriminalitet i de nordiske lande. Udvalget finder, at en nordisk fællesnævner vedr. social dumping/arbejdsmiljø og nordisk konkurrencekraft/integration af indvandrere vil være naturligt.

 

Utvalget vil for høsten 2021 ha ca 2 mill. DKK til fordeling og vil innen denne rammen støtte både større og mindre prosjekter.

Søknaden må sendes på e-post til utvalgssekretær Gro Synnøve Færevåg senest 15. februar 2021 kl 12.00.

Innkomne søknader etter denne dato vil ikke bli behandlet.