The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Nordens Institut i Grønland: Kulturstøtteprogram

26.11.20 | Funding opportunities
NAPA støtter det grønlandske og nordiske kulturliv gennem to programmer: Rejsestøtte og projektstøtte.
NAPA uddeler cirka 3 millioner DKK årligt i støtte til kulturprojekter.

NAPAs Kulturstøtteprogram støtter kulturprojekter med arktiske perspektiver i Grønland og Norden. Vi har særligt fokus på projekter der involverer og engagerer børn og unge og som har fokus på bæredygtighed. Vores støtte sigter imod at facilitere samarbejde og udveksling i Norden - altså projekter på tværs af nordiske lande.

Information

Opportunity category
Grants
Deadline
Sat, 26/11/2022 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Vi støtter kulturelle projekter og rejser der:

  • Engagerer og involverer børn og unge
  • Er bæredygtige i et miljø-, socialt, og/eller konkurrencedygtigt perspektiv
  • Fremmer arktiske perspektiver i hele Norden

 

For at kunne ansøge om støtte skal du have bopæl i Norden. 

Vi støtter ikke drift, men vi støtter gerne det etablerede kulturliv. I så fald med nyt nordisk perspektiv / nye nordiske samarbejdspartnere.

Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører, og en del af vores midler går også til instituttets egne projekter. I den forbindelse er vi altid interesserede i nye samarbejdspartnere og inspiration.

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vores naboer i vest, Canada og Alaska.

 

Kontaktinformation

Per Bloch, NAPA