The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om utvärdering av Gränshinderrådets arbete 2018-2020

01.12.20 | Funding opportunities
Uppdraget består i att granska, utvärdera och bedöma Gränshinderrådets arbete, organisation och resultat 2018-2020 i relation till det gällande mandatet. Av särskild betydelse är hur Gränshinderrådets resultat motsvarar de uppställda förväntningarna i mandatet.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Tue, 05/01/2021 - 02:00 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Greenland