The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Velfærd i tyndt befolkede områder – Organisering af social- og sundhedstjenester

10.12.20 | Event
Familie
Photographer
Mostphotos
Det danske Social- og Indenrigsministerium og Nordens velfærdscenter inviterer til webinar om velfærd i tynd befolkede områder og organiseringen af social- og sundhedstjenester.

Information

Type
Online
Dates
10.12.2020
Time
11:00 AM - 04:10 PM

Välkommen

11.00 Välkommen till Velfærd i tyndt befolkede områder – Organisering af socialog sundhedstjenester Paula Lehtomäki, Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet (TBC)

Tema 1: Behov och utmaningar i glest befolkade områden gällande personalkompetens, rekrytering och vidareutbildning samt organisering av socialtjänst och vård

11.15 Introduktion Moderator Morten Hyllegaard

11.20 Landsbygders kompetensförsörjning - svenska Tillväxtverkets rapport år 2020 Martin Olauzon, chef för enheten Landsbygder och lokal kapacitet, Tillväxtverket, Sverige

11.35 Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i danska kommuner og regioner Föreläsare bekräftas inom kort

11.45 Samtal om behov och utmaningar gällande rekrytering och vidareutbildning i glest befolkade områden Samtal under ledning av moderator Morten Hyllegaard. Medverkande:  

  • Martin Olauzon, Chef för enheten Landsbygder och lokal kapacitet, Tillväxtverket Sverige
  • Kjell Nilsson, Direktör, Nordregio, Sverige
  • Föreläsare från Danmark (bekräftas inom kort)

12.00 Paus

Tema 2: Initiativ för att främja rekrytering och kompetensutveckling inom områdena socialtjänst och vård

12.10 Introduktion Moderator Morten Hyllegaard

12.15 Prosjektet Recruit & Retain – Making it Work – modell for å arbeide systematisk med rekruttering og stabilisering av nøkkelpersonell til velferdstjeneste i distrikt Helen Brandstorp, Divisjonsdirektør Divisjon analyse og samfunn, Helsedirektoratet, Norge

12.35 Exempel från de nordiska länderna där de nationella kommunförbunden presenterar hur de arbetar för att främja rekrytering och kompetensutveckling inom områdena socialtjänst och vård

  • Sanja Mursu, sakkunnig kompetensutveckling, KT Kommunarbetsgivarna Finland
  • Ursula Dybmose, chefkonsulent, Arbejdsgiverpolitisk Center, KL, Danmark
  • Helena Henningson, Handläggare vård och omsorg, SKR Sveriges kommuner och regioner, Sverige
  • Representant, KS Norge (bekräftas inom kort)

12.55 Samtal med nationella kommunförbund kring initiativ för att främja rekrytering och kompetensutveckling inom områdena socialtjänst och vård Samtal under ledning av moderator Morten Hyllegaard

13.15 Lunch

Tema 3: Organisatoriska initiativ och innovation inom tjänsteleverans av offentlig sektor

14.00 Välkomna tillbaka och introduktion till eftermiddagens program Eva Franzén, direktör, Nordens välfärdscenter

14.05 Introduktion tema 3 Moderator Morten Hyllegaard

14.10 Parallellsessioner med presentationer av lokala initiativ och innovation inom tjänsteleverans från samtliga nordiska länder Webbinariet delas upp i valbara sessioner med presentationer från lokala exempel i varje session

14.40 Återsamling i plenum – reflektioner från parallellsessioner

14.50 Paus

Tema 4: Användning av digitala lösningar och välfärdsteknik

15.00 Introduktion Moderator Morten Hyllegaard

15.05 Digital Health Care and Social Care - Regional development impacts in the Nordic countries Anna Lundgren, Senior Research Fellow, Nordregio

15.25 Påverkan på kompetensförsörjning och rekrytering inom vård och omsorg vid ökad användning av distanslösningar i glesbygd Niclas Forsling, projektledare, Glesbygdsmedicinskt centrum, Sverige

15.40 Samtal om vilken effekt och påverkan distanslösningar inom offentlig sektor har på rekrytering och kompetensförsörjning i glesbygd. Samtal under ledning av moderator Morten Hyllegaard. Medverkande:

  • Anna Lundgren, Senior Research Fellow, Nordregio
  • Niclas Forsling, projektledare, Glesbygdsmedicinskt centrum, Sverige Representanter från tre regioner: Eksote Finland, Nordjylland Danmark och Sogn og Fjordane Norge.

15.55 Uppsummering och avslutning

16.00 Avslutningstal från Astrid Krag, Social- og indenrigsminister Danmark (TBC)

16.10 Webbinariet avslutas – tack!