The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Ansøkninger til Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE)

23.04.21 | Funding opportunities
Prosjektene skal oppfylle målsetningene i Samarbeidsprogrammet for miljø og helse 2019-2024, og retningslinjene for søknad om prosjektmidler fra Nordisk ministerråd.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Fri, 04/06/2021 - 11:59 PM
Financial framework
Inntil 400.000 DKK pr. prosjekt, total ramme ca 3.000.000 DKK.
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

Ansøkningsfristen er fra 22. april til og med 4. juni 2021. 

Ansøkninger skal sendes i epost til koordinatoren for NKE Heiðrún Guðmundsdóttir. Bilag til ansøkningsblanketten skal vedlegges.

Instruksjon

Prioriteringer for 2022

Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE) har to hovedinnsatsområder, begrunnet i det nye Nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima 2019-2024, kapitel 4 om kjemikalienes egenskaper og risker, og internasjonalt samarbeid på kjemikalieområdet. NKE arbeider med å redusere og hindre skader fra helse- og miljøfarlige stoffer som er viktig for å nå flere av FN bærekraftsmål. NKE har også laget en liste til inspirasjon over strategi og prioriteringer for kjemikaliearbeidet i 2022 i NKE’s bruttoliste 2021. 

Under perioden prioriteres:

 • Samarbeide om miljø- og klimapolitikken for å bidra til en holdbar utvikling i Norden, Vision 2030: et grønt Norden, EU og globalt
 • Samarbeide i internasjonale forhandlinger og følge opp implementeringen av internasjonale miljø- og klimaavtaler aktivt og ambisiøst.
 • Bidra til å forsterke implementeringen av de globale holdbarhetsmålene i Agenda 2030
 • Forbedre kunnskapen om stoffer, deres egenskaper og risiko
 • Bruk denne kunnskapen for å gjøre at selskaper i større omfang erstatte farlige stoffer med mindre farlige
 • Arbeide for å styrke gruppetilnærminger for farlige stoffer som medfører risiko i EUs kjemiske regelverk
 • Risikoen ved bruk av farlige stoffer er begrenset og minimert
 • Informasjon om kjemikalier i materialer, varer og avfall er tilgjengelig og brukes for å forhindre skader på miljø og helse
 • Samarbeide om tilsyn med kjemikalier i varer og produkter, i resirkulering og i Internett-handel.
 • Arbeide globalt for å styrke nye kjemikalier og avfalls mål og strategier for å begrense spredningen av spesielt farlige stoffer internasjonalt
 • Arbeide for en bedre overføring av informasjon om farlige stoffer
 • ta spesielt hensyn til tilstedeværelsen og effekten av kjemikalier i de nordlige regionene og Arktis.

 

Ennvidere andre områder innenfor det Nordiske samarbeidsprogram 2019-2024 som vedrører kjemikalier.

Derutover er miljøpolitiske temaer som vedrører kjemikalier i Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbeidsprogram og årets formannskapsprogram aktuelle.

 

Spørsmål kan rettes til koordinatoren:

tel: +354 591 2028/ +354 822 4028.

Utfyll det elektroniske søknadsskjema:

Når søknaden er klar:

 • Send det utfylte ansøkningsskjema til heidrun@umhverfisstofnun.is som sender bekreftelse av mottagelse av søknad
 • En ufullstendig utfylt søknad vil ikke bli vurdert