Rådgivare/seniorrådgivare till området barn och unga på avdelningen för kultur och resurser i Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Avdelningen för kultur och resurser har sekretariatsansvar för det nordiska samarbetet inom områdena kultur, fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk, jämställdhet och LGBTI samt barn och unga genom den Nordiska barn- och ungdomskommittéen (NORDBUK). Avdelningen har 13 medarbetare och tre studentmedarbetare och leds av en avdelningschef. Vi söker en rådgivare/seniorrådgivare som vill arbeta med barn och unga som ett tvärsektoriellt politikområde som berör alla delar av ministerrådets verksamhet. Vissa administrativa uppgifter knutna till både politikområdet och avdelningen ligger också i rollen.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rådgivarens arbete omfattar:
  • Att ansvara för Nordiska barn- och ungdomskommittén, bland annat genom att förbereda mötes- och beslutsunderlag och administrera och följa upp kommitténs projekt
  • Att ha en drivande roll i tvärsektoriella uppgifter inom området för barn- och unga samt ansvar att stödja ministerrådet i att implementera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv
  • Bidra till projektadministration samt generella koordinerande och administrativa uppgifter i avdelningen
 
Du ingår i ett team med andra kollegor i avdelningen.
 
Utbildning och erfarenhet
Du ska ha relevant akademisk examen, relevant erfarenhet och en bred kunskap om och erfarenhet från politiskt styrda verksamheter eller organisationer. Det är viktigt att du har kunskap om policyarbete inom området för barnrätts- och ungdomspolitik. Erfarenhet från internationellt samarbete är ett plus.
 
Uppgifterna spänner över ett brett område och du ska kunna växla mellan många olika nivåer. Arbetet innefattar bl.a. utformning av underlag till politisk behandling, administrativa uppgifter samt projektledning. Arbetet är både roligt och krävande med en hög energinivå och nära samarbeten. Det ingår en del resor i arbetet då möten hålls i alla de nordiska länderna.
 
Du som person
Vi söker en flexibel och initiativrik medarbetare med personlig genomslagskraft och integritet. Det är viktigt att du är en lagspelare med god förmåga att bygga relationer, kommunicera, skapa kontakter och bygga nätverk. Det är viktigt att du kan arbeta mycket självständigt och i ett team. Det förväntas att du kan hantera både administrativa frågor samt ärenden på rådgivnings- och policynivå.
 
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och ett av Nordiska ministerrådets tre arbetsspråk – danska, norska eller svenska – är ett krav.
 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här
 
Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Den seniorrådgivare som vi nu söker ska arbeta med detta. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sak-ansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.
 
Vi ser fram mot din ansökan
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Harald Botha på harbot@norden.org. För information om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 13 maj 2021.
 

Information

Titel

Rådgivare/seniorrådgivare till området barn och unga på avdelningen för kultur och resurser i Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Organisation

Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad

Köpenhamn

Ansökningens sista datum

2021-05-13 23:59

Anställningsvillkor

Nordiska villkor

Jobb kategori

Rådgivare

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Harald Botha på harbot@norden.org. För information om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.