The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Genudbud af Nordisk Ministerråd Udgivelse af Webmagasinene Arbejdsliv i Norden/Nordic Labour Journal 2022-2025

24.06.21 | Funding opportunities
Dette udbud gælder udgivelse af webmagasinene Arbejdsliv i Norden / Nordic Labour Journal for årene 2022-2025. Der skal indgås kontrakt for årene 2022 og 2023, med en option på at Nordisk ministerråd også kan indgå kontrakter for årene 2024 og 2025 indenfor de samme kontraktvilkår, med udgiver som vinder opgaven i dette udbud.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Mon, 16/08/2021 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Greenland