Nordens välfärdscenter i samarbete med Nordregio söker administrativ chef

Nordens välfärdscenter och Nordregio är båda institutioner under Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Arbetet som bedrivs syftar till att finna gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor med uppdrag att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Det genomförs genom framtagande av aktuell kunskap som används som bas för att föreslå både politiska och praktiska förbättringar på nationell, regional och lokal nivå (www.nordicwelfare.org).

Nordregio är ett ledande nordiskt och europeiskt forskningsinstitut för regional utveckling och samhällsplanering. Nordregio bedriver lösningsorienterad och tillämpad forskning, och analyserar aktuella frågor både ur ett forskningsperspektiv och från myndigheters och praktikers synvinkel (www.nordregio.org).

Nordens välfärdscenter och Nordregio har båda sina kontor på Skeppsholmen i Stockholm. Nordens välfärdscenter har även ett kontor i Helsingfors. Institutionerna samarbetar sedan lång tid tillbaka vad gäller administrativa frågor och har en gemensam IT-funktion. Det har nu blivit dags att utveckla det administrativa samarbetet genom att tillsätta en gemensam administrativ chef som kommer att ansvara för ekonomifunktionerna och vara arbetsledare med personalansvar för den administrativa personalen på båda institutionerna. Rekrytering pågår även av en gemensam HR-ansvarig som kommer att rapportera till den nytillsatta administrativa chefen.

Som administrationschef är du direkt underställd direktören på Nordens välfärdscenter men kommer även att rapportera till direktören på Nordregio. Du kommer att ha ansvar för institutionernas arbete med redovisning, ekonomiuppföljning, budgetering samt rapportering. Utöver ansvar för ekonomin ingår även ansvar för den gemensamma IT- och HR-funktionen. Du kommer också ha ett övergripande ansvar för frågor rörande avtal och upphandling. Din uppgift blir även att utveckla den gemensamma administrationen för att motsvara de krav som ställs på en administration med uppdrag att sköta två komplexa uppdrag.

Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet från personalledande administrativt arbete, gärna från offentlig förvaltning. Erfarenhet som ansvarig för HR- och IT-frågor är meriterande vilket även gäller erfarenhet eller dokumenterad kunskap om nordiskt samarbete. Du har en relevant högre utbildning från universitet/högskola. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på något av de skandinaviska språken samt på engelska. Goda kunskaper i Excel är ett krav och erfarenhet av programmen Hogia och Copernicus är meriterande.

Nordregio och Nordens välfärdscenter arbetar i väldigt hög grad projektbaserat varför erfarenhet av projektredovisning och uppföljning är ett krav. Nordens välfärdscenter har kontor i Finland vilket gör att erfarenhet av att hantera filialkontor i andra länder är meriterande.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder tidsbegränsade anställningar på fyra år med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år. Om du är statligt anställd i ett nordiskt land är du enligt “Rättställningsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de nordiska institutionernas och deras anställdas rättställning” berättigad till tjänstledighet så länge som din anställning hos oss varar. Arbetsvillkoren följer i övrigt de flesta av de villkor som gäller statsanställda i Sverige.

Sista ansökningsdatum: 2021-10-19.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av direktören på Nordens välfärdscenter; Eva Franzén, eva.franzen@nordicwelfare.org, +46 76 893 57 26, eller direktören på Nordregio; Rolf Elmér, rolf.elmer@nordregio.org, +46 76 110 53 77.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
 

Information

Titel

Administrativ chef

Organisation

Nordens välfärdscenter

Stad

Stockholm

Ansökningens sista datum

2021-10-19 23:59

Kontaktpersoner

Nordens välfärdscenter: Direktör Eva Franzén, eva.franzen@nordicwelfare.org, +46 76 893 57 26.
Nordregio: Direktör Rolf Elmér, rolf.elmer@nordregio.org, +46 76 110 53 77.