Seniorrådgivare / rådgivare

Brinner du för forskningssamarbete inom energisektorn?
 
Nordisk Energiforskning är en institution under Nordiska Ministerrådet som förvaltar och finansierar transnationella forskningsprogram för att skapa mervärde till nationellt arbete i de nordiska länderna. Vi verkar för att främja det nordiska energisamarbetet inom forskning, policy och analys för att bidra till förverkligandet av Nordens gemensamma vision: att bli världens mest integrerade och hållbara region.
Vi söker en engagerad seniorrådgivare/rådgivare som kan ingå i vårt Call Management-team för forskningsfinansiering och forskningsadministration. Du kommer att arbeta med nordiska såväl som EU-nordiska program, främst de europeiska initiativen ERA-Net Smart Energy Systems och ERA-Net EnerDigit samt det nya partnerskapet Clean Energy Transition Partnership under Horizon Europe.


Dina arbetsuppgifter
 
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt i vårt Call Management-team som utvecklar, implementerar och administrerar forskningsprogram på nordisk/europeisk nivå. Exempel på uppgifter kan vara att utforma forskningsutlysningar, vägleda sökande och myndigheter och hantera evalueringsprocesser. Vårt team stöttar koordineringen av de involverade partnerna under årliga utlysningar och andra relaterade aktiviteter. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med representanter för europeiska forskningsråd och andra myndigheter, och du förväntas hantera kommunikation och support på ett professionellt och effektivt sätt. Det europeiska energiforskningssamarbetet befinner sig nu i övergången mellan Horizon 2020 och Horizon Europe och vårt team deltar aktivt i utvecklingsprocessen.
Som anställd hos Nordisk Energiforskning kommer du också att arbeta för att främja samarbetet mellan de institutioner som finansierar energiforskning i Norden, mellan forskningsmiljöer och Nordiska Ministerrådet och sprida resultaten av nordisk energiforsknings arbete.

Profil

Vi söker dig som har
 
 • Kompetens och erfarenhet från processer rörande utlysningar och forskningsfinansiering, exempelvis från offentlig förvaltning och/eller forskningsadministration och -finansiering.
 • Kompetens och erfarenhet av projektutveckling och ledning, och att arbeta strategiskt med komplexa, politiska och professionella uppgifter
 • Stark kompetens inom datahantering, arbete med databaser och med erfarenhet av datainsamling och -validering
 • Relevant utbildning på minst kandidat/masternivå
 • God formulering både skriftligt och muntligt på minst ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) och engelska.

Dessutom är det önskvärt att du har:
 
 • Kunskap om EU:s system för forskningsfinansiering (Horizon 2020 och kommande program Horizon Europe) samt nordiskt samarbete och forskningsmiljöer
 • God social och diplomatisk kompetens, samt god förståelse för roller och processer i en politiskt ledd organisation
 • Förmåga att kunna arbeta systematiskt både självständigt och i team, ta initiativ och lösa problem

Vi erbjuder dig:
 
 • Ett spännande jobb i skärningspunkten mellan politik, forskning och energi
 • En position i en kompetent akademisk miljö med många interna och externa kontakter och goda möjligheter till inflytande och kompetensutveckling
 • Högutbildade, välkomnande och motiverade kollegor från de nordiska länderna som arbetar tillsammans i team
 
Du är anställd på norska villkor med medlemskap i det norska pensionssystemet för offentligt anställda. Arbetsplats är Oslo och viss reseaktivitet måste förväntas.
Tjänsten innebär en tidsbegränsad anställning under fyra år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år i enlighet med Nordiska Ministerrådets riktlinjer. Alla som har ett statligt jobb i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta för Nordisk Energiforskning. Den som rekryteras från ett annat land än Norge har också rätt till bidrag i samband med flytt från sitt hemland.
Nordisk Energiforskning eftersträvar i rekryteringsprocessen att personalen som helhet ska återspegla den nordiska befolkningen och att upprätthålla balans mellan ålder och kön.

Nordisk energiforskning är en av tolv organisationer under Nordiska ministerrådet. Nordisk Energiforskning ligger i Oslo och har 15 anställda från de nordiska länderna. Läs mer om Nordic Energy Research på www.nordicenergy.org

 

Information

Tittel

Seniorrådgivare / rådgivare

Organisasjon

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Søknadsfrist

27.10.2021 23:59

Kontaktpersoner

Klaus Skytte, telefon +47 94131447 / E-post klaus.skytte@nordicenergy.org eller rådgivare Sofia Elamson, telefon +47 47254732 /E-post sofia.elamson@nordicenergy.org