Webbredaktör på 60 procent sökes till den populärvetenskapliga webbplatsen popNAD

Nordens välfärdscenter söker en webbredaktör till vårt kontor i Helsingfors för den populärvetenskapliga webbplatsen popNAD. Vi är ett kunskaps- och samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet och verkar inom den sociala sektorn i det nordiska samarbetet. Vårt uppdrag är att bidra till utveckling på välfärds- och folkhälsoområdet.

Tjänsten som webbredaktör innebär ett helhetsansvar för popNAD som är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling. Webbplatsen förser läsare med lättillgänglig kunskap om aktuell forskning och belyser diskussioner som pågår i Norden. På webbplatsen publiceras årligen cirka 40 artiklar på svenska, norska, danska, finska och engelska. Webbplatsen är knuten till den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs, NAD, men har en självständig redaktionell linje. Tjänsten är en anställning på 60 procent.

 Till redaktörens arbete hör att:
  • Ansvara för webbplatsens innehåll
  • Redigera och skriva artiklar
  • Beställa artiklar från frilansskribenter
  • Hålla kontakt med forskare och redigera artiklar skrivna av dem
  • Arrangera konferensen Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA) vartannat år
  • Följa forskningsområdet i Norden
  • Ansvara för marknadsföring av webbplatsen
  • Vid behov utföra andra relaterade arbetsuppgifter inom ramen för Nordens välfärdscenters verksamhet

Din profil

Vi söker dig som har väldokumenterad erfarenhet av journalistik och av att jobba med webbpublicering. Du ska kunna skriva populärvetenskapligt om samhällsvetenskapliga ämnen och gärna ha kunskap om och intresse för rusmedelsområdet. Du ska ha en god språkförmåga och ha erfarenhet av att jobba med sociala medier, webbanalys och bildredigering. Det är en fördel om du kan producera video och infografik. Du talar och skriver ett skandinaviskt språk (svenska, norska eller danska) flytande, men förstår även de övriga skandinaviska språken, samt finska och engelska. Du ska kunna jobba självständigt, men också i tätt samarbete med NAD-redaktionen och de övriga teamen inom Nordens välfärdscenter. Vi värdesätter att du är nyfiken och ambitiös, har lätt för att samarbeta och har ett gott journalistiskt omdöme. 

Det kan ingå resor i tjänsten.

Läs mer om popNAD här https://nordicwelfare.org/popnad/.

Sista ansökningsdatum: 31.10.2021

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Villkor: Lön enligt överenskommelse. Anställningen avser ett fyraårigt kontrakt med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år. Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna. Tjänsten är placerad vid Nordens välfärdscenters kontor i Helsingfors. Statsanställda i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordens välfärdscenter. Medarbetare som rekryteras från annat land än Finland har rätt till kompensation i samband med etablering, samt till flyttkostnader.

Nordens välfärdscenter tillämpar samma regler som för statligt anställda i Finland. Vi är en arbetsplats som eftersträvar mångfald och en jämn balans vad gäller ålder och kön och har som ambition att ha personal från alla nordiska länder.

Frågor om arbetet kan ställas till verksamhetsledare Helena Lohmann +358 40 67 22 057, helena.lohmann@nordicwelfare.org eller projektledare Nadja Frederiksen +358 40 06 12 015, nadja.frederiksen@nordicwelfare.org

Om du har frågor kring en eventuell flytt inom Norden och vill prata med någon innan du skickar en ansökan kan vi ordna så att du får prata med medarbetare hos oss som har sådana erfarenheter.

Om oss

Nordens välfärdscenter anpassar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför. Vi stödjer de nordiska länderna genom att ta fram aktuell kunskap och sprida den till våra målgrupper, bland annat beslutsfattare, praktiker, forskare och intresseorganisationer. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer inom det välfärdspolitiska fältet i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Sammanlagt är vi ett tjugotal anställda, med kontor i Stockholm och Helsingfors.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare

Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

 

Information

Titel

Webbredaktör på 60% till popNAD

Organisation

Nordens välfärdscenter

Stad

Helsingfors

Ansökningens sista datum

2021-10-31 23:59

Kontaktpersoner

Verksamhetsledare Helena Lohmann +358 40 67 22 057, helena.lohmann@nordicwelfare.org
Projektledare Nadja Frederiksen +358 40 06 12 015, nadja.frederiksen@nordicwelfare.org