The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Kontrakt om å løse bransjeregulerte hindre for mobilitet i Norden

06.10.21 | Funding opportunities
Oppdraget tar utgangspunkt i en rapport fra 2020, bestilt av Nordisk ministerråd og Grensehinderrådet fra Rambøll management consulting A/S, med tittel Kortlægning av brancheregulerede barrierer for mobilitet i Norden.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Mon, 08/11/2021 - 02:00 PM

Bakgrunnen for bestilling av kartleggingen var at bransjeregulerte hindre var et felt hvor det manglet kunnskap om hvilke avtaler i hvilke bransjer som utgjør hindre, hva som er omfanget, og hvordan man kan løse de. Nordisk ministerråds sekretariat utlyser derfor et oppdrag med å løse 6 av de 11 case fra Rambølls kartleggingsrapport.