Redovisningsmedarbetare till ekonomiavdelningen på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Vi stärker det administrativa stödet på Nordiska ministerrådets sekretariat för att förverkliga ministerrådets övergripande vision för 2030: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Därför söker ekonomiavdelningen nu en erfaren redovisningsmedarbetare som ska vara med och utveckla en stark och säker redovisningsfunktion.

Ekonomiavdelningen består av 16 engagerade kollegor från hela Norden som arbetar med olika uppgifter inom ekonomi- och projektförvaltning. Vi tror på frihet under ansvar och tonen på avdelningen är informell.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i finansteamet på ekonomiavdelningen, där dina uppgifter och ditt ansvar som redovisningsmedarbetare främst kommer att omfatta:
  • bokföring
  • löner
  • avstämningar
  • ekonomisk uppföljning.

I dina arbetsuppgifter ingår också att vid behov bistå med analys av rapporter från nordiska institutioner och samarbetspartner, stöd inom projektförvaltning, uppföljning av den administrativa budgeten och hjälp med att ta fram Nordiska ministerrådets årliga budget.

Dina kvalifikationer
Vi vill att du har:
  • treårig akademisk utbildning (motsvarande kandidatexamen) inom ekonomi och bokföring, utbildning till redovisningsekonom eller motsvarande kompetens som du har skaffat dig genom arbetslivserfarenhet
  • erfarenhet av ekonomiarbete från en offentlig organisation inom områden som har koppling till arbetsuppgifterna i tjänsten
  • erfarenhet av att arbeta i affärssystem som superanvändare eller administratör, bland annat att utveckla rapporter. Det är meriterande om du har erfarenhet av Unit4 Business World
  • erfarenhet av Excel, särskilt avancerade funktioner
  • förmåga att arbeta självständigt och systematiskt, hålla deadlines samt att kommunikativt och pedagogiskt kunna sprida kunskap till organisationen
  • erfarenhet av löneadministration är meriterande men inte ett krav.

Du ska dessutom kunna formulera dig väl både muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska).

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. Arbetsplatsen är Nordens Hus i Köpenhamn, och om din anställning innebär flytt till Köpenhamn, så är det möjligt att ingå avtal om arbete på distans under period i början av din anställning.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.
 
För mer information se www.norden.org
 
Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgivare Tomas Knightley på tomkni@norden.org, tlf. +45 2863 2177, eller avdelningschef Gerner Oddershede på gerodd@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Intervjuer förväntas genomföras vecka 44 och 45.
 
Sista datum för ansökan är måndag den 25 oktober 2021 och vi ser gärna att du tillträder tjänsten så snart som möjligt.
 

Information

Titel

Redovisningsmedarbetare till ekonomiavdelningen

Organisation

Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad

Köpenhamn

Ansökningens sista datum

2021-10-25 23:59

Anställningsvillkor

Nordiska villkor

Jobb kategori

Administrativ medarbetare 2

Kontaktpersoner

Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgivare Tomas Knightley på tomkni@norden.org, tlf. +45 2863 2177, eller avdelningschef Gerner Oddershede på gerodd@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.