Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Information

Publish date
Abstract
Bo Könberg har skrivit en oberoende rapport – Det framtida nordiska hälsosamarbetet. Rapporten innehåller konkreta förslag på hur det nordiska samarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio åren. Rapporten presenterades för första gången i samband med de nordiska social- och hälsoministrarnas möte på Island den 11 juni 2014.Bo Könberg är en svensk, liberal politiker och var sjukvårds- och social-försäkringsminister 1991–1994. Han ledde då arbetet med den svenska pensionsreformen. Han har deltagit i ett flertal svenska utredningar inom välfärdsområdet, bland annat ÄDEL-reformen och Vårdavgiftsutredningen.Rapporten ingår i Nordiska ministerrådets program Hållbar nordisk väl-färd, en av ministerrådets största satsningar under perioden 2013–2015. www.norden.org/valfard
Publication number
2014:730