Aksepterte årsaker til sykefravær – holdninger i de fem nordiske landene – resultater for Finland

Information

Publish date
Abstract
Foreløbig version Endelig version forventes udgivet ultimo december/primo januar 2008
Publication number
2007:596