Nordisk Kulturfond söker en rådgivare/seniorrådgivare för strategiska och operativa uppgifter

Nordisk Kulturfond söker en ny medarbetare med tillträde den 1 maj 2022 eller strax därefter. Tjänsten är på Nordisk Kulturfonds sekretariat i Köpenhamn som sköter fondens dagliga verksamhet och löpande utveckling.
 
Du ska kunna arbeta på såväl strategisk som operativ nivå och därigenom vara med att utveckla fondens inriktning och vision.
 
Den operativa nivån omfattar bland annat ansökningshantering, kommunikation och verksamhetsplanering. Den strategiska nivån gäller bland annat vidareutveckling av temasatsningar, utveckling av partnerskap och kunskapsarbete samt kulturpolitiskt utvecklingsarbete.
 
Medarbetaren ska självständigt och i nära samarbete med sekretariatets övriga medarbetare
 
 • hantera ansökningar inom flera konst- och kulturområden i samarbete med fondens externa experter
 • ge råd till sökande och företräda fonden i olika externa sammanhang
 • delta i fondens kommunikationsarbete på såväl operativ som strategisk nivå
 • utveckla partnerskap och driva konkreta partnerskapsprojekt
 • delta i utveckling och genomförande av fondens tematiska satsningar
 • bistå med styrelsearbete
 • bistå med fondens verksamhetsplanering när det gäller att ta fram handlingsplaner och budget.
 
Kravprofil
Du måste ha minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Dessutom har du 
 
 • relevant akademisk examen
 • erfarenhet av strategisk utveckling och organisationsutveckling
 • erfarenhet av processhantering och projektledning
 • erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och av styrelse- eller utskottsuppdrag
 • erfarenhet av kommunikation och författande av texter
 • god språkförståelse i våra arbetsspråk (svenska, danska och norska) och mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i ett av de tre språken. Dessutom ska du kunna uttrycka dig på engelska i professionella sammanhang.
 
Tjänsteresor förekommer i och utanför Norden.
 
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt och erbjuder därför attraktiva anställningsvillkor. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder ett särskilt etableringsstöd om du rekryteras från ett annat nordiskt land än Danmark. Om du är statligt anställd i ett av de nordiska länderna har du rätt till tjänstledighet för att kunna arbeta för Nordisk Kulturfond.
 
Om Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond är en katalysator för konst- och kulturlivet i Norden. Fonden ska bidra till en positiv utveckling inom konst och kultur i Norden genom att främja konst- och kultursamarbete i och mellan de nordiska länderna, men även globalt. Det gör fonden genom att arbeta med kunskaps- och nätverksbyggande, bedriva kulturpolitiskt utvecklingsarbete och ge ekonomiskt stöd. Nordisk Kulturfonds sekretariat är tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets sekretariat kärnan i det officiella nordiska samarbetet och ligger i centrala Köpenhamn.
 
Fondens sekretariat består för närvarande av sju medarbetare: direktören, fyra rådgivare, en projektledare och en studentmedarbetare.
 
Övrigt
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta rådgivare Anni Syrjäläinen, annsyr@norden.org eller seniorrådgivare Søren Merrild Staun, sorsta@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Sista ansökningsdag: 10 december 2021
Anställningsstart: 1 maj 2022
 

Information

Titel

Rådgivare/Seniorrådgivare för strategiska och operativa uppgifter

Organisation

Nordiska kulturfonden

Stad

Köpenhamn

Ansökningens sista datum

2021-12-10 23:59

Anställningsvillkor

Nordiska villkor

Jobb kategori

Rådgivare

Kontaktpersoner

Anni Syrjäläinen, rådgivare, annsyr@norden.org
Søren Merrild Staun, seniorrådgivare, sorsta@norden.org