The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed 2020 - (C3/kk/2021)