97. Linda Modig (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
97
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president, bästa kollegor! Nordens kanske största tillgång är den fria rörligheten och passfriheten. På senare år har vi sett hur de här friheterna gång på gång har utmanats. Vi har sett hur nya gränshinder har vuxit fram, nu senast under pandemin. Om Norden ska vara den framgångsrika, klimatsmarta och integrerade region som vi har bestämt oss för att den ska bli kan vi inte låta den här utvecklingen fortgå. Covid-19-pandemin har blottlagt stora brister när det gäller de nordiska ländernas förmåga till samarbete vid allvarliga händelser. För tusentals gränsarbetare har situationen under pandemin stundtals varit ohållbar. För att människor fullt ut ska kunna dra nytta av den fria rörligheten inom Norden är det centralt att transporter och kommunikationer fungerar. Det behövs ett tätare samarbete mellan nationella infrastrukturmyndigheter liksom mellan kommuner och regioner över nationsgränserna. Allt detta understryker också behovet av att ett nordiskt ministerråd för transportfrågor ska inrättas, något som vi i Nordiska rådet återkommande och länge har efterfrågat.

Många av de områden där de nordiska länderna behöver stärka sitt samarbete skulle våra länder ha nytta av varje dag. Men ett starkare samarbete skulle också vara av mycket stor betydelse om vi ställs inför nya kriser och utmaningar. Det handlar om såväl klimatfrågan som säkerhetspolitiska risker, hälsorisker och mycket, mycket annat. Inom Norden behöver vi operativa strategier för hur allvarliga samhällshändelser kan mötas. När det gäller förmågan att möta och hantera kriser finns få funktioner på plats. Tänk om vi hade haft den där gemensamma situationsförståelsen och den gemensamma lägesbilden som vi i Nordiska rådet slog fast i vår samfundssäkerhetsstrategi! Vi är alla medvetna om hur mycket vi nu måste arbeta gemensamt för att nå de klimatambitioner som vi i Norden har enats om. Ska samarbetet bli starkare måste vi jobba systematiskt på område efter område. Den fria rörligheten inom Norden är en nyckelfråga.