103. Linda Modig (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
103
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Vi i Mittengruppen är inte nöjda med det budgetsamspel som har varit mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet de två senaste åren. Med detta stöder Mittengruppen den budgetkompromiss som det danska ordförandeskapet med Bertel Haarder och Annette Lind tillsammans med minister Thomas Blomqvist har förhandlat fram. Ett varmt tack för att ni nådde i hamn med denna viktiga budget!

Pandemin har drabbat Norden, Nordens folk, Nordens gränsregioner, Nordens gränsgångare och drabbat hela det mellanfolkliga samarbetet, som kanske är kittet i samarbetet, skoningslöst. Från Mittengruppens sida har vi varit väldigt kritiska till att ministerrådet har velat göra likt strutsen och stoppa ned huvudet i sanden, låtsas att det är business as usual och bara köra på. Vi har efterlyst ett situationsanpassat ledarskap.

Det nordiska samarbetet har nått botten. Tilliten är prövad och förtroendet är rubbat. Låt den här sessionen i Köpenhamn bli en vändpunkt. Låt oss nu återskapa förtroendet för det nordiska samarbetet. Låt oss lägga grunden för en ny era av stärkt och fördjupat nordiskt samarbete som börjar fungera och levererar nordisk nytta till medborgarna. Det finns inget viktigare uppdrag som kallar oss alla än att göra detta framåt.

Vi  har överenskommelsen om viktiga nordiska samarbeten och verksamheter, som Orkester Norden, Nordiska litteraturveckan, Nordiskt Journalistcenter, Norden i Skolan och Nordjobb. Det är bra att vi har säkrat finansiering för 2022, men det ger oss inte långsiktiga förutsättningar, tyvärr. En ny dialog om budgeten för 2023 väntar runt hörnet. Låt oss ta oss an den i en förnyad, konstruktiv anda mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, där vi respekterar den roll och ansvarsfördelning som faktiskt finns i Helsingforsavtalet. Det är Mittengruppens och min egen hälsning till framtiden.