210. Per-Arne Håkansson (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
210
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Herr president! Våra nordiska länder har genom en rad insatser och initiativ genom åren skapat förtroende och erkänsla, såväl internationellt som inom våra nationer, kring internationellt samarbete och vikten av diplomati. Och det behöver vi ta fasta på i en tid som kan tyckas vara mer protektionistiskt inriktad. En nyckel är, som jag ser det, att det finns en stark folklig förankring i civilsamhället kring vikten av diplomati och internationellt gränsöverskridande samarbete.

Vi välkomnade besöket av Nato och Nordatlantiska rådet i Sverige och Finland förra veckan. I det perspektivet är partnerskapet i nuvarande form det som vi utgår från i kommande arbete. Men nyckeln är den folkliga förankringen för diplomati och internationellt samarbete. Hur ser Stoltenberg att vi kan lyfta fram och utveckla detta ytterligare?