386. Emilia Töyrä (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
386
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Precis som Magnus Ek sa tidigare är bakgrunden till fonden ett miljöpris på 300 000 danska kronor som inte hämtades ut. Det var då en diskussion började om hur man skulle kunna använda de här pengarna på ett annat sätt. Där föddes som sagt en tanke om en fond som skulle styras av unga. Ur detta kom så småningom det förslag som vi pratar om i dag: en fond för biodiversitet och klimat som ska styras och ledas av unga. Det här är någonting som ligger nära alla de nordiska regeringarnas nuvarande arbetssätt - att unga ska involveras inte bara som ett alibi utan som en aktiv part i arbetet, precis som gamlingar som jag själv. I politiken är man ung när man är 36 år, men i övrigt är man ju inte det. En rekommendation till alla som vill behålla ungdomen är: Engagera er politiskt! Däremot kan man tidigt få gråa hår, men det är en annan sak.

Vi har däremot landat i att fonden ska finansieras med 800 000 danska kronor, och det kan man se som en ganska bra förräntning av de ursprungliga 300 000. Det är också här vår tveksamhet från S-gruppen ligger. För att få till reella effekter krävs reella resurser, och förhoppningen är att externa finansiärer ska vilja vara med och bidra. Det vet vi inte ännu. Hur intresset för det ser ut vet vi inte heller. Vi vill vara tydliga med att vi förväntar oss en ordentlig utvärdering av det här inför budgetarbetet 2023 för att se om finansieringen har löst sig och hur arbetet har fortlöpt.

Vi kommer att rösta ja till det här, för i grunden är det ett väldigt bra förslag.