The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om – En utredning av effekterna av EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i de fem nordiska länderna samt tre självstyrande områdena.

27.06.22 | Funding opportunities
Nordiska ministerrådet inbjuder härmed till att lämna anbud på kontrakt om en utredning av EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) samt tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland).

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Wed, 31/08/2022 - 02:00 PM
Countries
Sweden
Norway
Denmark
Finland
Iceland
Greenland
Åland Islands
Faroe Islands

Detta uppdrag omfattar en utredning av effekterna av EU:s patienträttsdirektiv (Direktiv 2011/24/EU) gällande patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Norden. Idag finns en del kunskap och insamling av data gällande patientrörlighet och den preliminära effekten av ikraftträdandet av EU/EES-regler om gränsöverskridande hälsotjänster i Norden. Nordiska ministerrådet önskar beställa en utredning av vilka effekter detta direktiv haft på de nordiska länderna.

Contact information